Menü Bezárás

SFDR

Dunabiztos Kft – FENNTARTHATÓSÁGI NYILATKOZAT (SFDR)

2021. március 10. napjától hatályba lépett a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2019/2088 számú EU rendelete (a továbbiakban: SFDR rendelet), a rendelet előírja a független biztosításközvetítők részére, hogy nyújtsanak tájékoztatást arról, figyelembe veszik-e a tanácsadás során a fenntarthatósági kockázatokat.

A fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos tanácsadás lényege, hogy miként hat ki a fenntarthatóság a hozamokra. A jogalkotó abból indul ki, hogy a fenntarthatóság tendenciózusan negatívan fog a hozamokra hatni. A termék kiválasztása során, a fenntarthatósági kockázatok figyelembevétele csökkentheti a hozamokra gyakorolt negatív hatást.

A Dunabiztos Biztosítási Alkusz Kft (2400 Dunaújváros, Vasmű út 53. fszt. 1.) a rendelet kapcsán az alábbi nyilatkozatot teszi. A Dunabiztos Kft. és annak munkatársai tanácsadási tevékenységünk során a fenntarthatósági követelményeket jelenleg nem veszik figyelembe, mert nem tartjuk relevánsnak a tanácsadási tevékenység egésze szempontjából. Az Ügyfél igényeiből kiindulva járunk el, mindemellett figyelembe véve a biztosítótársaságok tájékoztatóit, eljárásait.
Mindemellett a környezetvédelmi célokat közös erővel lehet csak elérni, ezért, a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos szempontokat oly módon építi be a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítése során nyújtott tanácsadásba, hogy a biztosítóktól kapott tájékoztató anyagok alapján felhívja az Ügyfél figyelmét az egyes eszközalapok fenntarthatósági szempontok szerinti besorolására és jellemzőire, szem előtt tartva az esetleges negatív hozamhatásokat is. Az SFDR rendelet alkalmazása a biztosításközvetítők szempontjából azonban nem értelmezhető teljes körűen, mert a biztosításközvetítői tevékenység nincs befolyással a befektetési alapok működésére.

A Dunabiztos Kft és munkatársai a tanácsadási tevékenysége során abból indul ki, hogy a fenntarthatóságot a biztosítási terméket kínáló biztosító társaságok veszik figyelembe és nyújtanak ezzel kapcsolatos információkat a szerződés megkötését megelőzően. Amennyiben ez nem így lenne, úgy a termékgazda biztosító erre is magyarázatot nyújt a szerződéskötést megelőzően. Mindezek alapján cégünk mint független biztosításközvetítő által, a fenntarthatósági kockázatok figyelembevételére nem kerül sor, azonban a fenntarthatóság iránt elkötelezett vállalkozásként – idővel felülvizsgálja ennek szükségességét

A tanácsadási folyamat során a biztosító társaságok által készített ajánlatokba integráltan kerül bele a fenntarthatósági információ. Amennyiben az adott biztosítási termék esetében készül a biztosító részéről fenntarthatósági kiegészítés, abban az esetben erre felhívjuk az ügyfél figyelmét, és segítséget nyújtunk annak értelmezésében, illetve az e témában felmerülő kérdések megválaszolásában.

A Dunabiztos Biztosítási Alkusz Kft. az SFDR rendelet 5. cikkében rögzített kötelezettség alapján tájékoztatja Ügyfeleit, hogy javadalmazási politikáját a fenntarthatósági kockázatok nem érintik, ugyanakkor vállalja, hogy a biztosító partnerek által jelzett fenntarthatósági kockázatok esetén azokat minden esetben megvizsgálja és szükség esetén javadalmazási politikájába is beépíti.